Tin kỹ thuật với những thông tin hương dẫn và cập nhật kỹ thuật chính xác

Tin kỹ thuật với những thông tin hương dẫn và cập nhật kỹ thuật chính xác

Tin kỹ thuật với những thông tin hương dẫn và cập nhật kỹ thuật chính xác

Tin kỹ thuật

Tại sao cần phải có máy chiết nhớt ?

Tại sao cần phải có máy chiết nhớt ?

Date post: 31/03/2019 10:03 AM

Máy chiết rót dầu nhớt hiện nay được sử dụng rất phổ biến và đặc biệt tại các khu công nghiệp, nơi sử dụng nhiều...
Động cơ điện 3ph thường thông dụng hơn động cơ 1 pha, vậy làm cách nào để có thể dùng động cơ điện 3 pha cho lưới điện 1 pha.

Động cơ điện 3ph thường thông dụng hơn động cơ 1 pha, vậy làm cách nào để có thể dùng động cơ điện 3 pha cho lưới điện 1 pha.

Date post: 20/02/2019 04:02 PM

Nói chung với động cơ dưới 4Kw thì chúng ta chuyển đổi sang dùng điện lưới 1 pha là có thể được (lớn hơn cũng được...
Hỗ trợ trực tuyến